Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς να εισαγάγετε τις επαφές σας απευθείας στον Λογαριασμό σας Google;
1) Εγκαταστήστε την κάρτα SIM με τις επαφές σας στο νέο σας τηλέφωνο.
2) Πατήστε την εφαρμογή "Επαφές".
3) Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
4) Πατήστε Ρυθμίσεις.
5) Πατήστε "Εισαγωγή".
6) Επιλέξτε ένα μέρος από το οποίο θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές σας και αγγίξτε «OK».
7) Επιλέξτε τον λογαριασμό σας Google και επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εισαγάγετε. .