Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το αιωρούμενο παράθυρο / διαχωρισμένη οθόνη;
Αγγίξτε το μενού για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
Σύρετε προς τα επάνω στην αριστερή / δεξιά γωνία για να ενεργοποιήσετε το αιωρούμενο παράθυρο / διαχωρισμένη οθόνη.