Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πόσες συσκευές Bluetooth υποστηρίζονται ταυτόχρονα;
Στο Android, μπορείτε να κάνετε σύζευξη με τέσσερις συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους απρόσκοπτα. Εάν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, θα αλλάξει αυτόματα σε οποιοδήποτε ηχείο bluetooth ή άλλο αξεσουάρ ήχου που μπορεί να χειριστεί την κλήση.
Το σύστημα θα θυμάται αυτόματα την ένταση κάθε συσκευής Bluetooth.