Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις κατά την εγγραφή βίντεο;
Το Android 11 θα διαθέτει διατάξεις για τη σίγαση των ενοχλητικών ειδοποιήσεων κατά την εγγραφή βίντεο.