Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τον εντοπισμό σφαλμάτων USB;
Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων USB, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
1) Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Σύστημα" -> "Σχετικά με το τηλέφωνο" -> "Αριθμός κατασκευής".
2) Πατήστε τον αριθμό κατασκευής τουλάχιστον 7 φορές.
3) Πατήστε "OK" στο αναδυόμενο παράθυρο για να επιτρέψετε τη ρύθμιση ανάπτυξης, θα δείτε μια προειδοποίηση που αναφέρει ότι η λειτουργία προγραμματιστή είναι ήδη ενεργοποιημένη.
4) Επιστρέψτε ξανά στο "Σύστημα". Θα εμφανίζονται οι "Επιλογές προγραμματιστή".
5) Ενεργοποιήστε τις "Επιλογές προγραμματιστή".
6) Ενεργοποιήστε τον "Εντοπισμό σφαλμάτων USB".