Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή μου κάνει επανεκκίνηση από μόνη της;
a) Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται περιστασιακά, μπορεί να οφείλεται σε ανωμαλία σε ένα αρχείο. Συνιστάται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά.
b) Ελέγξτε εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την φόρτιση. Εάν ναι, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον επίσημο φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων.
c) Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση μιας εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου.
d) Αν το πρόβλημα εμφανίζεται κατά τη χρήση της ενσωματωμένης εφαρμογής, δοκιμάστε να ενημερώσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση και κάντε επαναφορά ή ενημέρωση της συσκευής σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".