Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς να αφαιρέσετε το λογαριασμό Google από τη συσκευή σας.
Για να καταργήσετε το λογαριασμό σας στο Google, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Λογαριασμοί" ή "Χρήστες και λογαριασμοί" ->πατήστε το λογαριασμό σας στο Google->"ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"->πατήστε "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" για να επιβεβαιώσετε στο αναδυόμενο παράθυρο.
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.