Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λαμβάνω κλήσεις ή χάνω κλήσεις συνεχώς;
a) Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μέρη, μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατσουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM, επειδή μια ελαττωματική κάρτα SIM μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του σήματος. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε αν η επιλογή "Αποκλεισμένοι αριθμοί" ή "Φίλτρο ανεπιθύμητων κλήσεων" είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας: πατήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο"-> πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία->"Ρυθμίσεις"->διαλέξτε την επιλογή "Αποκλεισμένοι αριθμοί".
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης ή κάνοντας επανεκκίνηση της συσκευής,
e) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να ελέγξετε αν απαιτείται κάποια απάντηση από εσάς για τον λογαριασμό υπηρεσιών σας.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις δεν ισχύει για την έκδοση Wi-Fi του tablet.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.