Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν υπάρχει εικονίδιο σήματος 5G στην οθόνη μου;
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη 5G:
a) Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "5G". Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" ή "Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" -> "5G" -> πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "5G".
b) Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM σας για να ελέγξετε αν η υπηρεσία 5G είναι διαθέσιμη.
c) Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μέρη, μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Σημείωση: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου και σήματος στις "Ρυθμίσεις" -> "Σύστημα" -> "Σχετικά με το τηλέφωνο/tablet" -> "Κατάσταση" -> "Κατάσταση SIM".
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις ισχύει μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση σήματος 5G.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.