Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να κάνω αναβάθμιση της συσκευής μου;
Πριν από την αναβάθμιση της συσκευής σας:
α) Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την αναβάθμιση για να αποφύγετε τυχόν απώλεια. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά")
β) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι πάνω από 30%.
1) Αναβάθμιση με FOTA
Η τεχνολογία Firmware-Over-The-Air ("FOTA") είναι ένας τρόπος με τον οποίο το υλικολογισμικό μιας συσκευής ενημερώνεται ασύρματα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το υλικολογισμικό εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη, για να διασφαλίσει ότι το υλικό της συσκευής λειτουργεί σωστά. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Σύστημα"->"Ενημέρωση συστήματος" της συσκευής σας.
2) Αναβάθμιση με το εργαλείο Αναβάθμισης κινητού
Κατεβάστε το εργαλείο Αναβάθμισης κινητού από τον επίσημο ιστότοπο και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκκινήστε το εργαλείο και ενημερώστε τη συσκευή σας ακολουθώντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα (ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που παρέχεται μαζί με το εργαλείο). Το λογισμικό της συσκευής σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.