Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν δεν φορτίζει ή φορτίζει αργά;
a) Ελέγξτε αν υπάρχει ορατή ζημιά στο φορτιστή USB, στον ίδιο το φορτιστή ή στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας. Αν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Φορτίστε τη συσκευή με επίσημο φορτιστή για τουλάχιστον 30 λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
c) Ελέγξτε αν έχουν ληφθεί εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης ενέργειας τρίτων κατασκευαστών. Εάν ναι, απεγκαταστήστε τις.
d) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".