Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης;
Μέθοδος 1:
α) Πατήστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης, και θα εμφανιστούν οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
β) Εάν η τρέχουσα εφαρμογή υποστηρίζει διαχωρισμένη οθόνη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λειτουργίας διαχωρισμένης οθόνης στο επάνω μέρος της οθόνης: "Σαρώστε τη γωνία για να ενεργοποιήσετε το αιωρούμενο παράθυρο/την οθόνη διαχωρισμού". Πατήστε το εικονίδιο διαχωρισμένης οθόνης στην επάνω αριστερή γωνία ή μετακινήστε την εφαρμογή στην επάνω αριστερή γωνία για να χωρίσετε την οθόνη.
Μέθοδος 2:
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Χειρονομίες" -> "Χειρονομία διαχωρισμένης οθόνης", στη συνέχεια, στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχωρισμένη οθόνη, σύρετε προς τα πάνω με 3 δάχτυλα στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχωρισμού, όταν η εφαρμογή υποστηρίζει διαχωρισμένη οθόνη.
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις ισχύει μόνο για συσκευές με λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.