Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη μου εμφανίζει μια εντελώς μαύρη/μπλε/λευκή οθόνη;
a) Ελέγξτε εάν υπάρχει ζημιά στην οθόνη. Αν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής. Αν πρόκειται για μια εφαρμογή που δεν ανοίγει ή εμφανίζει μαύρη οθόνη μετά την ενεργοποίηση, απεγκαταστήστε την εφαρμογή και ελέγξτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
c) Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται μαύρη εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, εάν η μπαταρία έχει αδειάσει ή εάν η φωτεινότητα είναι μειωμένη. Πηγαίνετε σε μια σκοτεινή περιοχή ή δωμάτιο για να ελέγξετε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
d) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 10%.
Ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα": μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Οθόνη"->ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα".
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση μπαταρίας": Σαρώστε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή "Εξοικονόμηση μπαταρίας" (Στη δεύτερη σελίδα ή κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επεξεργασία" για να προσθέσετε πλακάκια).
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.