Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ενσωματωμένες εφαρμογές της συσκευής μου δεν λειτουργούν;
a) Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη της ενσωματωμένης εφαρμογής.
Για να καθαρίσετε τη μνήμη cache της εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού->επιλέξτε "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές"->επιλέξτε "ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ×× ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"->επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών->επιλέξτε "Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη"->επιλέξτε "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" και "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ".
b) Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή με παρόμοιες λειτουργίες. Αν ναι, απεγκαταστήστε την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή.
c) Ενημερώστε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση από το Play store για καλύτερη συμβατότητα.
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.