Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD;
Υπάρχουν δύο τρόποι μεταφοράς δεδομένων.
Τρόπος 1: Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Αποθηκευτικός χώρος" -> μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα αυτής της συσκευής, όπως εικόνες, βίντεο, έγγραφα και άλλα κλπ. -> Άνοιγμα με Αρχεία / Αρχεία από τη Google
a) Αν επιλέξετε άνοιγμα με Αρχεία-> πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> αγγίξτε "Μετακίνηση σε..." -> αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης -> αγγίξτε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ->αγγίξτε "ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ" .
b) Αν επιλέξετε άνοιγμα με Αρχεία-> πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση σε" ->πατήστε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ->πατήστε "Μετακίνηση εδώ".
Τρόπος 2: Μεταβείτε στο "Αρχεία ->"Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος" ->μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου-> πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση σε" ->πατήστε "Κάρτα SD" ->επιλέξτε το φάκελο που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ->πατήστε "Μετακίνηση εδώ".
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις Συχνές Ερωτήσεις ισχύει μόνο για συσκευές με υποδοχή κάρτας TF.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.