Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι μπορώ να κάνω αν η συσκευή μου θερμανθεί;
Μια προειδοποίηση ή μια αίσθηση θερμότητας στη συσκευή είναι η φυσιολογική συνέπεια της επεξεργασίας υπερβολικών δεδομένων από την CPU, η οποία προκαλεί θέρμανση της μπαταρίας. Δεν είναι επιβλαβές για την μπαταρία ή τη συσκευή, ακόμη και αν η συσκευή φαίνεται να είναι ζεστή.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες για να επαναφέρετε τη συσκευή σας στην κανονική της θερμοκρασία:
a) Προτείνεται να μην εκθέτετε τη συσκευή σας στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
b) Κλείστε εφαρμογές μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας, όπως μουσική, εφαρμογές συνομιλίας, εφαρμογή GPS, 3D gaming, streaming βίντεο κ.λπ,
c) Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης για να μειώσετε τη θερμοκρασία.
d) Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
e) Αποφύγετε τη χρήση προστατευτικής θήκης που δεν αποβάλλει τη θερμότητα. Αφαιρέστε την προστατευτική θήκη εάν η συσκευή σας θερμαίνεται.