Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου;
Προειδοποίηση: αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.
Σας συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων για να αποφύγετε την απώλεια προσωπικών δεδομένων. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά")
Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 30%.
Αφαιρέστε το λογαριασμό σας Google από τη συσκευή πριν εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος αφαίρεσης του λογαριασμού Google από τη συσκευή σας στην ενότητα "Ασφάλεια"")
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη συσκευή σας σε κατάσταση εκκίνησης.
1) Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Σύστημα"
3) Πατήστε "Επαναφορά".
4) Πατήστε "Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων)" για να ξεκινήσετε.
5) Πατήστε "Διαγραφή όλων των δεδομένων"/"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ TABLET" στο ανοιχτό παράθυρο.
6) Πατήστε "Διαγραφή όλων των δεδομένων"/"ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ TABLET" .

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
a) Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "τροφοδοσίας" και το πλήκτρο "αύξησης της έντασης" μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της μάρκας και, στη συνέχεια, αφήστε τα πλήκτρα. Περιμένετε για λίγο και, στη συνέχεια, μπείτε στη λειτουργία ανάκτησης συστήματος Android,
b) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "Διαγραφή δεδομένων / επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων,
c) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη.
d) Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "επανεκκίνηση συστήματος τώρα" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.