Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί η συσκευή μου δεν συνδέεται με μια συσκευή Bluetooth;
a) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, εάν θέλετε να συνδεθείτε σε άλλη συσκευή μέσω Bluetooth.
b) Εάν η συσκευή σας Bluetooth απαιτεί κωδικό πρόσβασης και δεν ξέρετε ποιο είναι, δοκιμάστε 0000 ή 1234 ή ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας Bluetooth.
c) Εάν η συσκευή Bluetooth χρησιμοποιεί μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή σας σε μια πηγή ρεύματος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
d) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με τη συσκευή Bluetooth. Εάν το πρόβλημα επιμένει μόνο σε μία συσκευή Bluetooth, η βασική αιτία μπορεί να είναι ότι η εν λόγω συσκευή Bluetooth δεν είναι συμβατή με τη συσκκευή/tablet σας.
e) Εάν μια άλλη συσκευή Bluetooth είναι ήδη συνδεδεμένη, ακυρώστε τη σύνδεση της συσκευής και προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά τη σύνδεση.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις ισχύει μόνο για συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.