Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία κοινής χρήσης πολλαπλών οθονών;
a) Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο "Κοινή χρήση πολλαπλών οθονών" είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Έχετε δύο τρόπους για να εγκαταστήσετε το εργαλείο.
1) Συνδέστε τον υπολογιστή με το τηλέφωνό σας μέσω καλωδίου USB, επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης "Κοινή χρήση πολλαπλών οθονών (πελάτης υπολογιστή)" στο αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε διπλό κλικ στο δίσκο του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το εργαλείο "Κοινή χρήση πολλαπλών οθονών".
2) Επισκευθείτε τη διεύθυνση https://mde.tclcom.com/ για να κατεβάσετε το εργαλείο "Κοινή χρήση πολλαπλών οθονών", και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το εργαλείο.
b) Εκτελέστε το εργαλείο "Κοινή χρήση πολλαπλών οθονών", η διεπαφή εμφανίζει δύο τρόπους σύνδεσης.
1) Σύνδεση μέσω Bluetooth: Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση" -> Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Bluetooth και Wi-Fi στο τηλέφωνο-> Ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης της σύνδεσης εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ στο κουμπί "ΣΥΝΔΕΣΗ".
2) Σύνδεση μέσω κωδικού QR: Σαρώστε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη του κινητού τηλεφώνου-> Κάντε κλικ στο εικονίδιο " Εκπομπ" (σύρετε προς τα αριστερά για να το δείτε στη δεύτερη σελίδα) -> Κάντε κλικ στο "Σύνδεση με υπολογιστή" στην επάνω δεξιά γωνία> Σαρώστε τον κωδικό QR στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο "ΣΥΝΔΕΣΗ".
c) Μετά την επιτυχή σύνδεση, το smartphone μπορεί να προβάλει ένα μικρό παράθυρο στον υπολογιστή-πελάτη. Οι χρήστες μπορούν να χειρίζονται το τηλέφωνο μέσω αυτού του μικρού παραθύρου, όπως να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις, να παρακολουθούν βίντεο και να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ υπολογιστή και τηλεφώνου.
Σημείωση: Αυτή η ερώτηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις ισχύει μόνο για συσκευές με τη λειτουργία κοινής χρήσης πολλαπλών οθονών.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.