Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να εκκινήσω την κάμερα γρήγορα;
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές από οποιαδήποτε οθόνη για να ανοίξετε γρήγορα την κάμερα.