Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς να αφαιρέσετε το λογαριασμό Google από τη συσκευή σας.
Για να καταργήσετε το λογαριασμό σας στο Google, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Λογαριασμοί"->πατήστε το λογαριασμό σας στο Google->"ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"->πατήστε "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" στα αναδυόμενα παράθυρα.