Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να τραβήξω στιγμιότυπο οθόνης;
Μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε ό,τι βλέπετε στις οθόνες σας τραβώντας στιγμιότυπα οθόνης. Τα κουμπιά του εξοπλισμού σάς επιτρέπουν να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και να το αποθηκεύσετε τοπικά. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε το στιγμιότυπο οθόνης στη Γκαλερί ή σε μια παρόμοια εφαρμογή.
Μέθοδος 1: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.
Μέθοδος 2: Σαρώστε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο στιγμιότυπου οθόνης για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
Μέθοδος 3: Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Χειρονομίες"-> "Στιγμιότυπο οθόνης με 3 δάχτυλα", πατήστε την επιλογή για να την ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, σύρετε προς τα κάτω με 3 δάχτυλα ταυτόχρονα.