Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να βρω εφαρμογές γρήγορα;
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή αναζήτησης από οποιαδήποτε αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής.