Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία NFC (Near Field Communication) δεν λειτουργεί;
a) Ελέγξτε τις πληροφορίες υποστήριξης στη συσκευασία της συσκευής σας για να δείτε αν υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
b) Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Συνδέσεις"->"NFC"->πατήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.
c) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον ιστότοπο της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".