Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης;
Μέθοδος 1:
a) Πατήστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης, και θα εμφανιστούν οι εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
b) Εάν η τρέχουσα εφαρμογή υποστηρίζει διαχωρισμένη οθόνη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λειτουργίας διαχωρισμένης οθόνης στο επάνω μέρος της οθόνης: "Σαρώστε τη γωνία για να ενεργοποιήσετε το αιωρούμενο παράθυρο/την οθόνη διαχωρισμού". Πατήστε το εικονίδιο διαχωρισμένης οθόνης στην επάνω αριστερή γωνία ή μετακινήστε την εφαρμογή στην επάνω αριστερή γωνία για να χωρίσετε την οθόνη.
Μέθοδος 2:
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπιά και χειρονομίες" -> "Χειρονομίες" -> "Χειρονομία διαχωρισμένης οθόνης", στη συνέχεια, στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχωρισμένη οθόνη, σύρετε προς τα πάνω με 3 δάχτυλα στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχωρισμού.