Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης και να ρυθμίσω την ένταση ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις;
Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί ήχους και δονήσεις για να σας ειδοποιεί για κάποια συμβάντα, χρησιμοποιώντας ήχους κλήσης, ειδοποιήσεις, αφυπνίσεις και αντιδράσεις πλοήγησης. Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους ήχους, καθώς και να ελέγξετε την ένταση τους.
1) Αλλαγή προεπιλεγμένου ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
a) Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" από την Αρχική οθόνη ή κάτω από το κύριο μενού.
b) Πατήστε "Ήχος και δόνηση".
c) Πατήστε "Ήχος κλήσης και δόνηση τηλεφώνου"
d) Θα δείτε μια λίστα με ήχους κλήσης.
e) Πατήστε έναν ήχο κλήσης για να τον επιλέξετε και να τον ακούσετε. Ή μπορείτε να πατήσετε "Προσαρμοσμένος ήχος κλήσης", να επιλέξετε ένα MP3 που σας αρέσει από την εφαρμογή μουσικής και να πατήσετε " ΤΕΛΟΣ".
2) Προσαρμόστε την ένταση για τις εισερχόμενες κλήσεις.
a) Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" από την Αρχική οθόνη ή κάτω από το κύριο μενού.
b) Πατήστε "Ήχος και δόνηση".
c) Θα δείτε μια μπάρα έντασης ήχου με τη μορφή δαχτυλιδιού. Σύρετε για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.