Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να κάνω αναβάθμιση της συσκευής μου;
Πριν από την αναβάθμιση της συσκευής σας:
α) Σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την αναβάθμιση για να αποφύγετε πιθανή απώλεια. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς δημιουργώ αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου )
β) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής είναι πάνω από 30%.
1) Αναβάθμιση με FOTA
Το Firmware-Over-The-Air ("FOTA"), είναι ένας τρόπος με τον οποίο το υλικολογισμικό μιας φορητής συσκευής ενημερώνεται ασύρματα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το υλικολογισμικό εκτελείται στο παρασκήνιο χωρίς καμία ενέργεια από το χρήστη, για να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός της συσκευής λειτουργεί σωστά. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας-> "Σύστημα"-> "Ενημέρωση συστήματος".
2) Αναβάθμιση μέσω αναβάθμισης για κινητά
Κάντε λήψη του εργαλείου αναβάθμισης για κινητά από τον ιστότοπο TCL και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε τη συσκευή σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό της συσκευής σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.