Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να απομονώσω το κουδούνισμα μιας εισερχόμενης κλήσης;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να απομονώσετε το κουδούνισμα πριν απαντήσετε σε μια κλήση.
Μέθοδος 1: Πατήστε το κουμπί Μείωση αύξησης/έντασης ήχου στο πλάι της συσκευής σας.
Μέθοδος 2 : Μεταβείτε στο μενού-> "Ρυθμίσεις"-> "Κουμπί & χειρονομίες"-> "Χειρονομίες"-> "Αναποδογυρίστε για σίγαση"-> και ενεργοποιήστε την επιλογή "Σίγαση εισερχόμενης κλήσης". Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τις εισερχόμενες κλήσεις αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο κατά τη λήψη μιας κλήσης.
Μέθοδος 3: Μεταβείτε στο μενού -> "Ρυθμίσεις" -> "Ήχος και δόνηση" -> ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 4: Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο "Ήχος" για να αλλάξετε σε "Δόνηση" ή "Σίγαση".
Μέθοδος 5: Μεταβείτε στην εφαρμογή "τηλέφωνο" -> πατήστε την επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "Ρυθμίσεις" -> "Αναποδογυρίστε για σίγαση" -> και ενεργοποιήστε την επιλογή "Αναποδογυρίστε για σίγαση". Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τις εισερχόμενες κλήσεις αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο κατά τη λήψη μιας κλήσης.
Σημείωση: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “τροφοδοσίας” και “αύξησης έντασης ήχου” για γρήγορη μετάβαση στη λειτουργία δόνησης.