Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις ειδοποιήσεις εφαρμογών γρήγορα και εύκολα;
Όταν αγγίξετε παρατεταμένα μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανιστούν δύο επιλογές "Προτεραιότητα" και "Αθόρυβο".
α) Επιλέξτε "Προτεραιότητα" για να επιτρέψετε ηχητικές ειδοποιήσεις ή δόνηση για αυτήν την εφαρμογή στις επόμενες νέες ειδοποιήσεις.
β) Επιλέξτε "Αθόρυβο" για σίγαση όλων των ειδοποιήσεων από αυτήν την εφαρμογή
Μπορείτε να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"-> "Εφαρμογές"-> να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ρυθμίσετε-> "Ειδοποιήσεις εφαρμογών" για να αξιοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές ρύθμισης.