Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν αντιμετωπίσω αργή απόκριση ή λανθασμένη ενέργεια όταν αγγίζω την οθόνη;
a) Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ζημιά στην οθόνη. Εάν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Ελέγξτε εάν η συσκευή σας χρησιμοποιεί τη λειτουργία "Talkback".
Το Talkback είναι πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης κυρίως για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν χαμηλή όραση. Σε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγγίξετε γρήγορα ένα κουμπί δύο φορές για να το επιλέξετε.
Για πλοήγηση κατά τη χρήση του Talkback:
- Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για μετακίνηση μεταξύ στοιχείων
- Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο
-Σύρετε χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα για κύλιση
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"-> "Προσβασιμότητα"-> "TalkBack"-> "Χρήση TalkBack" και πατήστε το διακόπτη εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε
c) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη χρήση μιας εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή.
d) Ελέγξτε αν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη φόρτιση. Εάν ναι, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον επίσημο φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων.
(Σημείωση: Η αστάθεια τάσης των μη τυπικών φορτιστών και καλωδίων δεδομένων μπορεί να προκαλέσει απουσία της οθόνης αφής).
e) Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή δεν είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα. Η τυπική θερμοκρασία λειτουργίας της χωρητικής οθόνης αφής είναι -10℃~60℃. Υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες θα προκαλέσουν απουσία της οθόνης αφής.
f) Εάν υπάρχει προστατευτικό οθόνης στην οθόνη, δείτε αν η οθόνη αφής λειτουργεί αφού το αφαιρέσετε.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λεκέδες όπως νερό ή ιδρώτας στην οθόνη αφής. Εάν υπάρχουν, σκουπίστε την οθόνη και δοκιμάστε ξανά
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.