Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν τα κουμπιά πλοήγησης εξαφανιστούν από την οθόνη μου;
Δεν υπάρχει ένδειξη χειρονομίας στην οθόνη όταν χρησιμοποιείτε τη νέα λειτουργία πλοήγησης με χειρονομίες. Ωστόσο, αν θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σύστημα πλοήγησης με τρία κουμπιά.
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Κουμπί & χειρονομία" -> "Πλοήγηση συστήματος" για να επιλέξετε την επιλογή που σας βολεύει