Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας;
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, δοκιμάστε τα εξής:
Πρόβλημα ρυθμίσεων συσκευής:
a) Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένο. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων-> ενεργοποιήστε τα "Δεδομένα για κινητά" για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα.
b) Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi και αυτό το Wi-Fi δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet, απενεργοποιήστε το Wi-Fi από τον πίνακα ειδοποιήσεων και ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, η συσκευή σας θα συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Θα δοθεί προτεραιότητα στο Wi-Fi για συνδέσεις στο Internet όταν τα Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.
c) Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη ρύθμιση δικτύου μεταβαίνοντας στις "Ρυθμίσεις"-> "Σύστημα"-> "Επαναφορά"-> "Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου"-> "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ".
Πρόβλημα με την κάρτα SIM:
a) Ελέγξτε εάν έχετε μονάδες. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή της υπηρεσίας Internet.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατζουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο παρόχου υπηρεσιών Εάν ναι, η συσκευή σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί μόνο την κάρτα SIM από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών. Ελέγξτε τις ζώνες υποστήριξης στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις ζώνες.
Θέμα περιοχής κάλυψης σημάτων:
Μεταβείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.