Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν υπάρχει εικονίδιο σήματος 5G στην οθόνη μου;
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη 5G:
a) Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία 5G.
b) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
Σημείωση: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου και σήματος στις "Ρυθμίσεις" -> "Σύστημα" -> "Σχετικά με το τηλέφωνο" -> "Κατάσταση" -> "Κατάσταση SIM".