Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου παρουσιάζει καθυστέρηση ή παγώνει;
a) Προσπαθήστε να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας.
b) Φορτίστε τη συσκευή σας μέχρι η στάθμη της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 20%.
c) Πάρα πολλές εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του συστήματος μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση συστήματος. Πατήστε το πλήκτρο Μενού στην κάτω γωνία της οθόνης για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Πατήστε "Εκκαθάριση όλων" για να κλείσετε τις εργασίες.
d) Απεγκαταστήστε τις αχρησιμοποίητες εφαρμογές για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας διαθέτει επαρκή χώρο αποθήκευσης.
e) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται σε εφαρμογές τρίτων, απεγκαταστήστε τις αντίστοιχες εφαρμογές.
f) Εάν παίζετε ένα παιχνίδι, παρακολουθείτε βίντεο στο διαδίκτυο ή ακούτε μουσική στο διαδίκτυο, η συσκευή σας μπορεί να καθυστερήσει ή να παγώσει λόγω κακής σύνδεσης δικτύου. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για λίγα λεπτά, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και ελέγξτε ξανά τη σύνδεση δικτύου. Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με καλύτερη σύνδεση δικτύου
g) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.