Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν συνδέεται το τηλέφωνό μου σε δίκτυο Wi-Fi;
Έγιναν κάποιες παρασκηνιακές αλλαγές στο Wi-Fi, οι οποίες καθιστούν ταχύτερη και πιο ασφαλή τη σύνδεση με άλλες συσκευές
Μέθοδος 1: Ενεργοποιήστε το Wi-Fi ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
1) Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" από την Αρχική οθόνη ή κάτω από το κύριο μενού.
2) Αγγίξτε Wi-Fi.
3) Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "On", η συσκευή θα πραγματοποιήσει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα και θα εμφανίσει τα ονόματά τους.
* Τα ασφαλή δίκτυα επισημαίνονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς.
* Εάν η συσκευή εντοπίσει ένα δίκτυο στο οποίο συνδεθήκατε προηγουμένως, θα συνδεθεί σε αυτό.
4) Πατήστε ένα όνομα δικτύου για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή για να συνδεθείτε σε αυτό.
5) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
Μέθοδος 2:
Είναι επίσης πιο εύκολο να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi σε κάποιον άλλο μέσω του μενού Ρυθμίσεις. Στην ενότητα Wi-Fi, μπορείτε να μοιραστείτε τον κωδικό πρόσβασης με τη μορφή κωδικού QR ή να διαβάσετε έναν αντίστοιχο κωδικό QR για να συνδεθείτε σε Wi-Fi. Τέρμα το αναποδογύρισμα του δρομολογητή σας με αυτόν τον τρόπο για να βρείτε το αυτοκόλλητο με τον κωδικό πρόσβασης.
1) Ανατρέξτε στη Μέθοδο 1 βήμα 1 έως βήμα 4
2) Πατήστε ένα όνομα δικτύου
3) Πατήστε το εικονίδιο δίπλα στη γραμμή εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
4) Σαρώστε τον κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ελέγχου.