Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην κατάσταση εκκίνησης.
1) Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Σύστημα"
3) Πατήστε "Επαναφορά".
4) Πατήστε " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων " για να ξεκινήσετε.
5) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" στο ανοιχτό παράθυρο.
6) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" .
Προειδοποίηση: αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ενώ το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
1) Απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "τροφοδοσίας" και το πλήκτρο "αύξησης έντασης ήχου" μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο στην οθόνη, για να μπείτε στη λειτουργία ανάκτησης συστήματος Android.
2) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "διαγραφή δεδομένων/επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
3) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη.
4) Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "επανεκκίνηση συστήματος τώρα" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για επιβεβαίωση.