Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω όταν τοποθετώ ή αφαιρώ μια κάρτα SIM;
Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει εναλλαγή κάρτας SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM ενώ η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.