Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Όταν αγγίζω στην οθόνη το smartphone κάνει ζουμ στην οθόνη. Πώς μπορώ να σταματήσω αυτήν τη λειτουργία;
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Προσβασιμότητα" -> "Μεγέθυνση", απενεργοποιήστε τη "Συντόμευση μεγέθυνσης"