Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να απομονώσω τον ήχο κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να απομονώσετε το κουδούνισμα πριν απαντήσετε σε μια κλήση.
Μέθοδος 1: Πατήστε το κουμπί Μείωση αύξησης/έντασης ήχου στο πλάι της συσκευής σας.
Μέθοδος 2: Μεταβείτε στο μενού -> "Ρυθμίσεις" -> "Ήχος" -> και ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 3: Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο "Ήχος" για να αλλάξετε σε "Δόνηση".
Σημείωση: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “τροφοδοσίας” και “αύξησης έντασης ήχου” για γρήγορη μετάβαση στη λειτουργία δόνησης.