Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να αλλάξω τις άδειες για τις εφαρμογές μου;
Μπορείτε να αλλάξετε την "άδεια εφαρμογής" στις " Ρυθμίσεις" -> "Εφαρμογές" -> " Διαχείριση παραμέτρων" -> επιλέγοντας ένα θέμα . Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε μεμονωμένα δικαιώματα.