Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Όταν αγγίζω γρήγορα την οθόνη τρεις φορές το smartphone κάνει ζουμ στην οθόνη. Πώς μπορώ να σταματήσω αυτήν τη λειτουργία; (Νέα)
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Προσβασιμότητα" -> "Μεγέθυνση", και απενεργοποιήστε το "Μεγέθυνση με τριπλό πάτημα"