Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διαχωρισμένη οθόνη;

1) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού ενώ χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα θα μεταφερθούν στη διαχωρισμένη οθόνη.
2) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού για μερικά δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη διαχωρισμένη οθόνη.