Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πόσες συσκευές Bluetooth υποστηρίζονται ταυτόχρονα;
Στο Android 10,0, μπορείτε να κάνετε σύζευξη με τέσσερις συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους απρόσκοπτα. Εάν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, θα αλλάξει αυτόματα σε οποιοδήποτε ηχείο bluetooth ή άλλο αξεσουάρ ήχου που μπορεί να χειριστεί την κλήση.
Το σύστημα θα θυμάται αυτόματα την ένταση κάθε συσκευής Bluetooth.