Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD;
Πατήστε "Διαχείριση αρχείων" -> πατήστε "Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης" -> αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε ποια δεδομένα, όπως λήψεις, αρχεία, εικόνες κ.λπ. θέλετε να μετακινήσετε -> πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης -> πατήστε "Μετακίνηση" -> πατήστε το εικονίδιο της κάρτας SD -> επιλέξτε αρχεία και πατήστε το εικονίδιο Μετακίνησης στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.