Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την τριπλή κλήση;
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τριπλή κλήση ως εξής:
1) Καλέστε το πρώτο άτομο.
2) Πατήστε " Προσθήκη κλήσης" (αυτή η λειτουργία ενδέχεται να βρίσκεται στο μενού ανάλογα με το μοντέλο τηλεφώνου) , και επιλέξτε επιλέξετε το τρίτο άτομο που θέλετε να καλέσετε.
3) Όταν επικοινωνήσετε με το δεύτερο ή το τρίτο άτομο (ανάλογα με τον αριθμό των κλήσεων που θέλετε να συγχωνεύσετε), μπορείτε να πατήσετε "Συγχώνευση κλήσεων" για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.
* Η τριπλή κλήση απαιτεί υποστήριξη δικτύου / κάρτας SIM, επικοινωνήστε με την εταιρεία της κάρτας SIM
για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία τριπλής κλήσης είναι ενεργοποιημένη.