Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κάρτα SIM για να κάνω βιντεοκλήσεις;
Για να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκλήση της κάρτας SIM, θα πρέπει να ελέγξετε τις παρακάτω απαιτήσεις:
1) Η κλήση βίντεο απαιτεί υποστήριξη δικτύου / κάρτας SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται υπηρεσία βιντεοκλήσης.
2) Βεβαιωθείτε ότι το καλούμενο μέρος υποστηρίζει επίσης βιντεοκλήση και ότι ο πάροχος της κάρτας του SIM είναι ο ίδιος με τον δικό σας.Η επιλογή κλήσης βίντεο θα εμφανίζεται κατά τη σύνδεση φωνητικής κλήσης όταν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις.