Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην κατάσταση εκκίνησης.
1) Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις".
2) Πατήστε "Σύστημα"
3) Πατήστε "Επαναφορά".
4) Πατήστε " Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων " για να ξεκινήσετε.
5) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" στο ανοιχτό παράθυρο.
6) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" στο ανοιχτό παράθυρο δεύτερη φορά.
Προειδοποίηση: αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας + το κουμπί έντασης για είσοδο στην ανάκτηση
Η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη στο τρέχον έργο.