Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την κάρτα SD μου;
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Χώρος αποθήκευσης" -> πατήστε Φορητός χώρος αποθήκευσης "Κάρτα SD" και, στη συνέχεια θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της κάρτας SD, όπως λήψεις, μουσική, εικόνες κ.λπ.