Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τον εντοπισμό σφαλμάτων USB;
Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων USB, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
a) Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Σύστημα" -> "Σχετικά με το τηλέφωνο/tablet" -> "Αριθμός κατασκευής".
b) Πατήστε τον αριθμό κατασκευής τουλάχιστον 7 φορές.
c) Πατήστε "OK" στο αναδυόμενο παράθυρο για να επιτρέψετε τη ρύθμιση ανάπτυξης, θα δείτε μια προειδοποίηση που αναφέρει ότι η λειτουργία προγραμματιστή είναι ήδη ενεργοποιημένη.
d) Επιστρέψτε ξανά στο "Σύστημα". Θα εμφανίζονται οι "Επιλογές προγραμματιστή".
e) Ενεργοποιήστε τις "Επιλογές προγραμματιστή".
f) Ενεργοποιήστε το "USB debugging", πατήστε "OK" στο αναδυόμενο παράθυρο για να επιτρέψετε το USB debugging.
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.