Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν δεν ακούγεται ή ο ήχος είναι κακός στη συσκευή μου;
Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
a) Μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με καλύτερο σήμα ή λιγότερες παρεμβολές για να βελτιώσετε την ποιότητα της κλήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει πρόβλημα με τη συσκευή σας.
b) Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με ακουστικά για να δείτε αν βελτιώθηκε η ποιότητα της κλήσης. Εάν βελτιωθεί η ποιότητα της κλήσης, το μικρόφωνο ή ο δέκτης ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
c) Ελέγξτε την κατάσταση του υλικού, αποκτώντας πρόσβαση στο "Κέντρο υποστήριξης"->"Διάγνωση υλικού"->"ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣΗΣ" ->Εγκρίνετε τις άδειες που απαιτούνται για τη διάγνωση->Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δοκιμή, ειδικά για να επαληθεύσετε ότι το "Μικρόφωνο" λειτουργεί. Εάν υπάρχει πρόβλημα υλικού, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
Δεν ακούγεται ήχος:
a) Προσπαθήστε να πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου για να αυξήσετε την ένταση της κλήσης.
b) Ελέγξτε αν η λειτουργία σίγασης είναι ενεργή, πατήστε για να την απενεργοποιήσετε.
c) Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε άλλο τηλέφωνο για να ελέγξετε αν πρόκειται για πρόβλημα της συσκευής σας
Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανιστεί κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο:
a) Ο ήχος της συσκευής σας μπορεί να είναι ανεπαρκής λόγω κακής σύνδεσης δικτύου. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για λίγα λεπτά, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και ελέγξτε ξανά τη σύνδεση δικτύου: Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με καλύτερη σύνδεση δικτύου.
b) Ανοίξτε την κάμερα της συσκευής σας και καταγράψτε ένα βίντεο.. Ανοίξτε και παίξτε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο.
Εάν ο ήχος είναι κανονικός κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, αυτό σημαίνει ότι το ηχείο της συσκευής σας λειτουργεί κανονικά.
Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στις ενότητες "Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή μου στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και "Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις").
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον επίσημο ιστότοπο ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".
Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση λογισμικού.